« Terug

Op het landgoed wordt actief ingezet op een gezonde wildstand.

Nieuwsbericht_.jpg20 okt

De voor de fauna belangrijke randvoorwaarden, rust, dekking en voedsel zijn op het landgoed in ruime mate aanwezig. Dit zorgt er voor dat er wild aanwezig is en ook aangetrokken wordt. Omdat er meer belangen spelen in een cultuurlandschap zoals het landgoed dienen populaties fauna in evenwicht te zijn met elkaar en die belangen. Daar waar belangen geschaad worden kan er voor gekozen worden om in te grijpen in populaties.

Enkele voorbeelden wanneer ingegrepen kan worden:

  • Schade voor de landbouw: ganzen op de weilanden (vraat, vermesting, betreding) of duiven in de tuinderij (vraat)
  • Verkeersveiligheid: te grote populaties zorgen voor een verhoogd aantal verkeersslachtoffers in de omgeving
  • Populaties onderling: roofdieren zoals de vos hebben een wezenlijke invloed op bijvoorbeeld bodembroeders zoals weidevogels, maar ook op de gehouden kippen.

Hoe wordt dit ingrijpen uitgevoerd?

Bleijendijk heeft afspraken gemaakt met Ruud Vos als wildbeheerder. Op basis van monitoring wordt gekeken of ingrijpen in populaties nodig is. Wanneer dit zo is zal specifiek gericht op een bepaalde soort een actie uitgevoerd worden. Dat gebeurt niet met grootschalige drijfjachten met vele drijvers en jagers. Maar wel kleinschalig en afgestemd op de te bejagen soort(en). Uiteraard past dit alles binnen de uitgebreide wet- en regelgeving op dit vlak door de verschillende overheden.

Beheren bestaat niet alleen uit ingrijpen.

Om een gezonde wildstand te krijgen en houden is niet alleen ingrijpen in populaties nodig. Er worden ook andere maatregelen genomen, enkele voorbeelden:

  • Voorafgaand aan het maaien worden de percelen afgezocht en aangetroffen reekalven worden verplaatst.
  • Er zijn wildspiegels geplaatst tussen het landgoed en de snelweg a2 om te voorkomen dat wild op de snelweg terecht komt.
  • Met de wijze waarop het groenbeheer wordt uitgevoerd wordt dan ook rekening gehouden met het behoud of creëren van voldoende dekking en voedsel.

« Terug

Scroll naar boven